Bukovyna
V. Stolyar

V. Stolyar

- Bukovyna

Selectie Bukovyna

Naam Positie Nat. Lft. Weds.    
Oleksandr Glagola foto
Oleksandr Glagola
- 25 - - - - -
H. Mytryk foto
H. Mytryk
- 17 - - - - -
V. Faraseenko foto
V. Faraseenko
- 20 - - - - -
D. Ryabyi foto
D. Ryabyi
- 21 - - - - -
V. Stolyar foto
V. Stolyar
- 20 - - - - -
A. Tsurupin foto
A. Tsurupin
- 30 - - - - -
A. Ryabyi foto
A. Ryabyi
- 21 - - - - -
Illia Skrypnyk foto
Illia Skrypnyk
- 19 - - - - -