Colofon

Tips of redactionele aanvullingen? Neem contact met ons op!

Hoofdredactie

Dominic Mostert ([email protected])

Redactie:

Bob van Dijk
Demen Bülbül
Frank Hoekman
Julian Huisman
Luuk van Grinsven
Nathan Sprey
Stan Timmerman
Thijs Meijaard
Tijmen Gerritsen
Vincent Houttuin

Redactie adres:

FCUpdate B.V.
Innovatieweg 20C
7007 CD, Doetinchem, Netherlands
[email protected]

Over FCUpdate.nl:

FCUpdate.nl is eigendom van Realtimes Publishing Network
Copyright © FCUpdate.nl

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij FCUpdate.nl. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van FCUpdate.nl.

Hulp nodig of vragen?
U kunt ons telefonisch bereiken via: 0314 840900