Ventforet Kofu

Selectie Ventforet

Naam Positie Nat. Lft. Weds.
 • Rating ETV
  Spelers
  Peter Utaka
  Peter Utaka
  40 - - -
  €280k
  Naoto Misawa
  Naoto Misawa
  28 - - -
  €90k
  Bong-Jo Koh
  Bong-Jo Koh
  22 - - -
  -
  Jumma Miyazaki
  Jumma Miyazaki
  24 - - -
  €190k
  Iwana Kobayashi
  Iwana Kobayashi
  27 - - -
  €100k
  Masahiro Sekiguchi
  Masahiro Sekiguchi
  26 - - -
  €90k
  Kaito Kamiya
  Kaito Kamiya
  26 - - -
  €190k
  Kohei Kawata
  Kohei Kawata
  36 - - -
  €90k
  Adaílton
  Adaílton
  33 - - -
  €190k
  Sho Araki
  Sho Araki
  28 - - -
  €120k
  Kosuke Taketomi
  Kosuke Taketomi
  33 - - -
  €100k
  Takuto Kimura
  Takuto Kimura
  24 - - -
  -
  K. Miyashita
  K. Miyashita
  18 - - -
  -
  Hayata Mizuno
  Hayata Mizuno
  23 - - -
  -
  Tsubasa Shibuya
  Tsubasa Shibuya
  29 - - -
  €140k
  Kazuhiro Sato
  Kazuhiro Sato
  33 - - -
  €70k
  Taiju Ichinose
  Taiju Ichinose
  21 - - -
  -
  Kodai Yamauchi
  Kodai Yamauchi
  24 - - -
  €170k
  Yamato Naito
  Yamato Naito
  19 - - -
  €100k
  Y. Murakami
  Y. Murakami
  22 - - -
  -
  Riku Nakayama
  Riku Nakayama
  23 - - -
  €70k
  Kazushi Mitsuhira
  Kazushi Mitsuhira
  36 - - -
  €170k
  R. Inoue
  R. Inoue
  23 - - -
  -
  Hideomi Yamamoto
  Hideomi Yamamoto
  43 - - -
  €220k
  Renato Augusto
  Renato Augusto
  32 - - -
  €210k
  M. Inoue
  M. Inoue
  22 - - -
  -
  Koya Hayashida
  Koya Hayashida
  24 - - -
  -
  Takahiro Iida
  Takahiro Iida
  29 - - -
  €110k
  Fabián González
  Fabián González
  31 - - -
  €110k
  Riku Iijima
  Riku Iijima
  24 - - -
  €80k
  Taiga Son
  Taiga Son
  24 - - -
  €110k
  Verdedigers
  Yuta Imazu
  Yuta Imazu
  V 28 - - -
  €150k
  Edu Mancha
  Edu Mancha
  V (C) 28 - - -
  €160k