Kazuya Miyahara

Kazuya Miyahara

Verdediger Verdediger - Tokyo Verdy
€240k

Selectie Tokyo Verdy

Naam Positie Nat. Lft. Weds.    
K. Morita foto
K. Morita
- 23 - - - - -
Soma Meshino foto
Soma Meshino
- 23 - - - - -
K. Nakamura foto
K. Nakamura
- 19 - - - - -
Kazuya Miyahara foto
Kazuya Miyahara
- 28 - - - - -
Tomohiro Taira foto
Tomohiro Taira
- 34 - - - - -
R. Shirai foto
R. Shirai
- 19 - - - - -
T. Miki foto
T. Miki
- 26 - - - - -
G. Yamada foto
G. Yamada
- 23 - - - - -
Yudai Kimura foto
Yudai Kimura
- 23 - - - - -
H. Sato foto
H. Sato
- 26 - - - - -
K. Chida foto
K. Chida
- 29 - - - - -
T. Kawamura foto
T. Kawamura
- 23 - - - - -
Tiago Alves foto
Tiago Alves
- 28 - - - - -
Gakuto Kawamura foto
Gakuto Kawamura
- 18 - - - - -
Y. Matsuhashi foto
Y. Matsuhashi
- 22 - - - - -
S. Nagai foto
S. Nagai
- 24 - - - - -
Fuki Yamada foto
Fuki Yamada
- 22 - - - - -
Yuto Yamada foto
Yuto Yamada
- 22 - - - - -
Y. Nagasawa foto
Y. Nagasawa
- 27 - - - - -
Yuta Arai foto
Yuta Arai
- 20 - - - - -
H. Taniguchi foto
H. Taniguchi
- 24 - - - - -
T. Inami foto
T. Inami
- 25 - - - - -
Toru Takagiwa foto
Toru Takagiwa
- 29 - - - - -
Kohei Yamakoshi foto
Kohei Yamakoshi
- 31 - - - - -
R. Hashimoto foto
R. Hashimoto
- 19 - - - - -
D. Fukazawa foto
D. Fukazawa
- 25 - - - - -
Y. Tsunashima foto
Y. Tsunashima
- 23 - - - - -
Matheus Vidotto foto
Matheus Vidotto
- 31 - - - - -
K. Kawamura foto
K. Kawamura
- 24 - - - - -
Hiroto Yamami foto
Hiroto Yamami
- 24 - - - - -
Joi Yamamoto foto
Joi Yamamoto
- 18 - - - - -
Yutaro Hakamata foto
Yutaro Hakamata
- 27 - - - - -
Hijiri Onaga foto
Hijiri Onaga
- 29 - - - - -
Y. Arai foto
Y. Arai
- 21 - - - - -
Manato Furukawa foto
Manato Furukawa
- 22 - - - - -
Kosuke Saito foto
Kosuke Saito
- 27 - - - - -

Alle Tokyo Verdy spelers