FC Ashdod

Selectie Ashdod

Naam Nat. Lft. Wed.
 • Positie Rating ETV
  Spelers
  O. Malka
  O. Malka
  18 - - -
  -
  O. Ifrah
  O. Ifrah
  20 - - -
  -
  B. Levy
  B. Levy
  20 - - -
  -
  Omri Ben Harush
  Omri Ben Harush
  34 - - -
  €140k
  E. Gethon
  E. Gethon
  19 - - -
  -
  Ofek Geler
  Ofek Geler
  20 - - -
  -
  Keepers
  Ariel Harush
  Ariel Harush
  36 - - - K
  €150k
  Raz Zaguri
  Raz Zaguri
  23 - - - K
  €110k
  Sahar Hasson
  Sahar Hasson
  28 - - - K
  €140k
  Verdedigers
  Shaked Hakmon
  Shaked Hakmon
  22 - - - V
  €320k
  Nir Hasson
  Nir Hasson
  22 - - - V
  €120k
  Tom Ben Zaken
  Tom Ben Zaken
  29 - - - V
  €110k
  Timothy Awany
  Timothy Awany
  27 - - - V (C)
  €370k
  Montari Kamaheni
  Montari Kamaheni
  24 - - - V
  €120k
  Middenvelders
  Martin Ndzie
  Martin Ndzie
  21 - - - M
  -
  Jordan Sebban
  Jordan Sebban
  27 - - - M
  €240k
  Elad Shahaf
  Elad Shahaf
  26 - - - M
  €190k
  Yosef Shlomy Azulay
  Yosef Shlomy Azulay
  34 - - - M
  €120k
  Noam Muche
  Noam Muche
  20 - - - M
  -
  Shalev Harush
  Shalev Harush
  22 - - - M
  -
  Ya'akov Berihon
  Ya'akov Berihon
  31 - - - M
  €170k
  Oz Bilu
  Oz Bilu
  23 - - - M (C)
  €510k
  Jordan Botaka
  Jordan Botaka
  31 - - - M, V (R)
  €190k
  Ilay Tamam
  Ilay Tamam
  23 - - - M
  €140k
  Ravid Abrgil
  Ravid Abrgil
  20 - - - M
  -
  Roy Levy
  Roy Levy
  24 - - - M
  €290k
  Michael Ohana
  Michael Ohana
  28 - - - AM (C)
  €130k
  Aanvallers
  Shlomi Azulay
  Shlomi Azulay
  34 - - - A
  €220k
  Mohammad Kna'an
  Mohammad Kna'an
  24 - - - A
  €520k
  Ebenezer Mamatah
  Ebenezer Mamatah
  22 - - - A
  -
  Stav Nahmani
  Stav Nahmani
  21 9 1 0 A
  €230k
  Adir Levi
  Adir Levi
  22 - - - A
  €110k