Maccabi Netanya

Netanya, Israël

Selectie M Netanya

Naam Nat. Lft. Wed.
 • Positie Rating ETV
  Spelers
  I. Barnes
  I. Barnes
  20 - - -
  -
  I. Tanko
  I. Tanko
  25 - - -
  €280k
  Freddy Vargas
  Freddy Vargas
  25 - - -
  €220k
  Niv Livnat
  Niv Livnat
  22 - - -
  -
  N. Stoioanov
  N. Stoioanov
  18 - - -
  -
  Keepers
  A. Tabachnik
  A. Tabachnik
  25 - - - K
  €180k
  Poraz Volkovich
  Poraz Volkovich
  22 - - - K
  €220k
  Tomer Tzarfati
  Tomer Tzarfati
  20 - - - K
  €130k
  Verdedigers
  Yuval Sadeh
  Yuval Sadeh
  24 - - - V
  €210k
  Joël Abu Hanna
  Joël Abu Hanna
  26 - - - V (C)
  €220k
  Karem Jaber
  Karem Jaber
  23 - - - V (R)
  -
  Raz Meir
  Raz Meir
  27 4 0 0 V (R)
  -
  Denis Kulikov
  Denis Kulikov
  19 - - - V
  -
  Itay Ben Shabat
  Itay Ben Shabat
  24 - - - V
  €340k
  Middenvelders
  Basam Zaarura
  Basam Zaarura
  21 - - - M
  €190k
  Maxim Plakushchenko
  Maxim Plakushchenko
  28 - - - M
  €320k
  Liran Rotman
  Liran Rotman
  28 - - - M
  €190k
  Bar Cohen
  Bar Cohen
  23 - - - M
  €390k
  Daniel Avraham
  Daniel Avraham
  28 - - - M (C, R)
  €200k
  Yaniv Mizrachi
  Yaniv Mizrachi
  28 - - - M
  €190k
  Oz Bilu
  Oz Bilu
  23 - - - M (C)
  €510k
  Matan Levy
  Matan Levy
  22 - - - M
  €110k
  Moshe Mula
  Moshe Mula
  24 - - - M
  -
  Aviv Kanarik
  Aviv Kanarik
  21 - - - M
  €110k
  Boris Enow
  Boris Enow
  24 - - - M
  €410k
  Aanvallers
  Iyad Haj
  Iyad Haj
  24 - - - A
  €140k
  Roy Korine
  Roy Korine
  21 - - - A
  €90k
  Itamar Shviro
  Itamar Shviro
  26 - - - S
  €390k
  Ethane Azoulay
  Ethane Azoulay
  22 - - - M (C, R)
  €360k
  Igor Zlatanović
  Igor Zlatanović
  26 - - - A (L, C)
  €450k
  Liroy Gabay
  Liroy Gabay
  22 - - - A
  €110k
  Ahmad Salman
  Ahmad Salman
  20 - - - A
  -
  Heriberto Tavares
  Heriberto Tavares
  27 32 2 0 M (R), A (L)
  €880k