US Chantilly

Selectie Chantilly 2022/2023

Naam Positie Nat. Lft. Weds.
 • Rating xTV
  Spelers
  C. Fofana
  C. Fofana
  V 18 - - -
  -
  E. Lejeune
  E. Lejeune
  18 - - -
  -
  G. Bassouamina
  G. Bassouamina
  - - -
  -
  S. Marteau
  S. Marteau
  23 - - -
  -
  P. Davain
  P. Davain
  - - -
  -
  Keepers
  J. Nsingi
  J. Nsingi
  K 24 - - -
  -
  M. Mangara
  M. Mangara
  K - - -
  -
  T. Zeppenfeld
  T. Zeppenfeld
  K 22 - - -
  -
  F. Tomasic
  F. Tomasic
  K 20 - - -
  -
  C. N'Sapu
  C. N'Sapu
  K 27 - - -
  €200k
  A. Decorde
  A. Decorde
  K 41 - - -
  -
  C. Demollien
  C. Demollien
  K 25 - - -
  -
  C. Lumé
  C. Lumé
  K 32 - - -
  €180k
  J. N'Tima N'Siemi
  J. N'Tima N'Siemi
  K 30 - - -
  -
  E. Sebastien
  E. Sebastien
  K - - -
  -
  Q. Meyssignac
  Q. Meyssignac
  K 22 - - -
  -
  A. Gauducheau
  A. Gauducheau
  K 24 - - -
  -
  Verdedigers
  C. Maes
  C. Maes
  V 22 - - -
  -
  D. Letendard
  D. Letendard
  V 22 - - -
  -
  M. Likayi Ebonda
  M. Likayi Ebonda
  V 25 - - -
  -
  O. Samba
  O. Samba
  V 34 - - -
  -
  H. Salomon
  H. Salomon
  V 22 - - -
  -
  Alassane Toure
  Alassane Toure
  V 34 - - -
  -
  I. Diawara
  I. Diawara
  V 18 - - -
  -
  M. Ekani
  M. Ekani
  V 39 - - -
  -
  G. Cottinet
  G. Cottinet
  V 31 - - -
  -
  A. Ferraty
  A. Ferraty
  V 35 - - -
  -
  Djibril Lamego
  Djibril Lamego
  V 20 - - -
  -
  D. Koré
  D. Koré
  V 19 - - -
  -
  C. Salibur
  C. Salibur
  V 34 - - -
  -
  K. Tusukama
  K. Tusukama
  V 27 - - -
  -
  K. Alofa
  K. Alofa
  V 33 - - -
  -
  Ernest Seka
  Ernest Seka
  V (C) 36 - - -
  €200k
  Middenvelders
  M. Kone
  M. Kone
  M 29 - - -
  -
  S. Diombana
  S. Diombana
  M 21 - - -
  -
  Y. Batantou
  Y. Batantou
  M 22 - - -
  -
  A. Poix
  A. Poix
  M 33 - - -
  -
  M. Loir
  M. Loir
  M 29 - - -
  €250k
  John Popelard
  John Popelard
  M 37 - - -
  €180k
  M. Benmansour
  M. Benmansour
  M 31 - - -
  -
  M. Bafuidi
  M. Bafuidi
  M 31 - - -
  -
  Y. Diallo
  Y. Diallo
  M 22 - - -
  -
  A. Touré
  A. Touré
  M 31 - - -
  -
  R. Koumen Dongo
  R. Koumen Dongo
  M 24 - - -
  -
  A. Engueleguele
  A. Engueleguele
  M 30 - - -
  -
  Q. Clain
  Q. Clain
  M 22 - - -
  -
  S. Coulibaly
  S. Coulibaly
  M 19 - - -
  -
  Y. Belhadi
  Y. Belhadi
  M 26 - - -
  -
  S. Coulibaly
  S. Coulibaly
  M 31 - - -
  -
  Hugo Lambert
  Hugo Lambert
  M 24 - - -
  -
  E. Ahodikpé
  E. Ahodikpé
  M 40 - - -
  -
  M. Houénou
  M. Houénou
  M 24 - - -
  -
  I. Benabdelhak
  I. Benabdelhak
  M - - -
  -
  Drissa Traoré
  Drissa Traoré
  M 31 - - -
  -
  D. Tsini
  D. Tsini
  M 22 - - -
  -
  Aanvallers
  M. Boukemha
  M. Boukemha
  A 25 - - -
  -
  C. Guerin
  C. Guerin
  A 32 - - -
  -
  Martin Gneba
  Martin Gneba
  A 24 - - -
  -
  A. Le Corre
  A. Le Corre
  A 22 - - -
  -
  E. Bekhtaoui
  E. Bekhtaoui
  A 22 - - -
  -
  L. M'Baye
  L. M'Baye
  A 35 - - -
  -
  Sofiane Benatmane
  Sofiane Benatmane
  A 23 - - -
  -
  L. Devidal
  L. Devidal
  A 22 - - -
  -
  Idriss Saounera
  Idriss Saounera
  A 32 - - -
  -
  A. Amara
  A. Amara
  A 23 - - -
  €120k
  L. Amisi Kasabala
  L. Amisi Kasabala
  A 21 - - -
  -
  K. Benallaoua
  K. Benallaoua
  A 27 - - -
  -
  Dramane Kone
  Dramane Kone
  A 31 - - -
  -
  S. El Idrissi
  S. El Idrissi
  A 22 - - -
  -
  I. Sall
  I. Sall
  A 29 - - -
  -
  P. Edmond
  P. Edmond
  A 34 - - -
  -
  L. Kitambala
  L. Kitambala
  A 34 - - -
  -
  Rafael Lopez
  Rafael Lopez
  A 36 - - -
  -
  A. Traoré
  A. Traoré
  A 30 - - -
  -
  Oumar N'Diaye
  Oumar N'Diaye
  A 24 - - -
  -
  Y. El Baillal
  Y. El Baillal
  A 32 - - -
  -
  Assane Toure
  Assane Toure
  A 26 - - -
  -